Iqamah

Iqamah. #iqamah #dailyduaazkar #lyricsassalamu alikum,please make the habit of reciting daily dua and azkar. The phrases in iqamah are the same as those of adhan …

Baca Selanjutnya »

Dangi Quran

Dangi Quran. Maza suna da rabo daga abin da iyãye biyu da mafi kusantar dangi suka bari, kuma mãtã suna da rabo daga abin da …

Baca Selanjutnya »